«Σωκράτης και Επίκτητος για Γνωσιακή Αναδόμηση»

«Σωκράτης και Επίκτητος για Γνωσιακή Αναδόμηση»
12.08.2019 - 21:00
Αυλή με τα χαμάμ, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης.

Ομιλία - παρουσίαση του Δρ Γεωργίου Βαρβατσούλια, Ψυχολόγου - Γνωσιακού Ψυχοθεραπευτού στο NHS (Βρετανικό ΕΣΥ), Barnet IAPT, Βορείου Λονδίνου.

Είσοδος ελέυθερη 

Πληροφορίες - Κρατήσεις: Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης / Τηλ. 25410 25421

 

Ἡ διδασκαλία τοῦ Σωκράτη, ἔτσι ὅπως μᾶς κοινωνεῖται ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Πλάτωνα, καὶ τὰ ἔργα τοῦ Ἐπίκτητου, ὅπως καταγράφονται στὰ κείμενα τοῦ Φλάβιου Ἀρριανοῦ, προσφέρουν σημαντικὴ συμβολὴ στὴ σύγχρονη ψυχοθεραπεία. Συγκεκριμένα, ἡ γνωσιακὴ-συμπεριφοριστικὴ προσέγγιση ἔχει προκύψει πρωτίστως μέσῳ τῶν ἔργων τοῦ Ἐπίκτητου –ἡ κλασικὴ φράση τοῦ Ἐπίκτητου πὼς, ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τοῦ συμβαίνουν, ἀλλά ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ τὰ ἑρμηνεύει- ἀποτέλεσε τὴ βάση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς παραπάνω ψυχοθεραπευτικῆς προσέγγισης. 

Ὁ Στωϊκός Ἐπίκτητος συζητᾶ τὴν ἀνθρώπινη προβληματικὴ ἐνασχολούμενος μὲ τὸ ρόλο ποὺ παίζουν οἱ σκέψεις, τὰ συναισθήματα, καὶ ἡ συμπεριφορὰ στὴν ἐξίσχυση τῆς προβληματικῆς. Ἀπό τὴν ἄλλη πλευρὰ, ὁ Σωκράτης εἰσάγοντας τὴ μαιευτικὴ λεγόμενη μέθοδο, δηλ. τὴ μέθοδο κατὰ τὴν ὁποία με τὴ χρήση ἀνοικτῶν ἤ καὶ ρητορικῶν ἐρωτημάτων ὁ ἄνθρωπος ἀντιλαμβάνεται τὰ ζητήματα στὴν προβληματικὴ του καὶ ἀνακαλεῖ λύσεις ἀπὸ τὸν ψυχισμὸ του στὴν ξεπέρασή της. 

Κατά τὴν γνωσιακὴ-συμπεριφοριστικὴ προσέγγιση, ἡ μαιευτικὴ μέθοδος τοῦ Σωκράτη συνιστᾶ τὴν σπονδυλικὴ στήλη αὐτῆς τῆς ψυχοθεραπείας, ἐνῶ ἡ ἑρμηνεία τοῦ ψυχισμοῦ κατὰ τὸν Ἐπίκτητο, διὰ τῆς προσωπικῆς αὐτοανάκρισης, συστήνει τὴν μεθοδολογία λειτουργίας αὐτῆς τῆς ψυχοθεραπείας ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ πρόβλημα καταστεῖ γνωστὸ ἕως καὶ τὴν ἀνακάλυψη τρόπων ἀντιμετώπισής του.

Στην παρουσίαση αὐτὴ, θὰ καταδειχθεῖ ἡ σχέση τοῦ Σωκρατικοῦ διαλόγου καὶ ἡ ἐμπειρικὴ διδασκαλία τοῦ Ἐπίκτητου μὲ τὴν γνωσιακὴ ἀναδόμηση τοῦ ψυχισμοῦ ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἀναδημιουργία ἐποικοδομητικῶν, καὶ ὄχι αὐτοαντιπαλοτικῶν σκέψεων, μὲ τὴν δυνατότητα ἀνάπτυξης στρατηγικῶν ἐλέγχου καὶ ἀνασκεύασης τῆς συναισθηματικῆς ἀνισορροπίας, καθὼς δὲ καὶ συμπεριφορῶν τῶν ὁποίων ἡ ἀνάπτυξη μπορεῖ νὰ συμβάλλει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐξελίσσεται στὴν πράξη καὶ νὰ προοδεύει ψυχοπνευματικὰ. 

Εκδηλωσεις

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, Αντίκα 7, 67100 Ξάνθη
T. +30 254 102 5421 F. +30 254 102 5421

Δημιουργία: Starfish & tariqante