Γενική Συνέλευση

Το πρωτόκολλο των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΕΣΗ ΘΕΜΑ
14 ΜΑΙΟΥ 1975 32 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ
5 ΜΑΙΟΥ 1976 33 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 12 ΜΑΙΟΥ 1976
12 ΜΑΙΟΥ 1976 34 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1976
11 ΜΑΙΟΥ 1977 35 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 18 ΜΑΙΟΥ 1977
18 ΜΑΙΟΥ 1977 36 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1977
3 ΜΑΙΟΥ 1978 37 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 10 ΜΑΙΟΥ 1978
10 ΜΑΙΟΥ 1978 38 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 1978
23 ΜΑΙΟΥ 1979 39 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 30 ΜΑΙΟΥ 1979
30 ΜΑΙΟΥ 1979 39-40 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1979 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ)
16 ΜΑΙΟΥ 1980 41 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 23 ΜΑΙΟΥ 1980
23 ΜΑΙΟΥ 1980 42 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1980 (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ)
15 ΜΑΙΟΥ 1981 43 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 22 ΜΑΙΟΥ 1981
22 ΜΑΙΟΥ 1981 44 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 1981
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 45 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 46 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΕΚΤΑΚΤΗ - (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ)
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 46 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΕΚΤΑΚΤΗ - (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ)
19 ΜΑΙΟΥ 1982 47 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 21 ΜΑΙΟΥ 1982
21 ΜΑΙΟΥ 1982 48 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 28 ΜΑΙΟΥ 1982
28 ΜΑΙΟΥ 1982 49 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1982 (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ)
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 50 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
30 ΜΑΙΟΥ 1983 51 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 52 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 1983 -(ΕΝΘΕΤΟ)
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 52 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 53 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1984
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 54 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 20 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985
20 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 55 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 1985 - (ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ)
20 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 56 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 57 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 58 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 59 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 1987 - (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ)
23 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988 60 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 61 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ1990
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 62 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 1990 - (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ)
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 63 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 3 Νομβριου 1991
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 58 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 1991 - (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ)
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 65 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 66 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 67 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 1993 - (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ)
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995 68 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 69 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 1995
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 70 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 71 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΓΕΝ ΣΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 72 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 73 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 1997
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1998 74 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝ.
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 75 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 76 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 77 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 78 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 2000
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 79 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 16 Δεκεμβριου 2001
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 80 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 81 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 1 Δεκεμβριου 2002
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 82 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
30 Νοεμβριου 2003 83 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 7 Δεκεμβριου 2003
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 84 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 2004
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 85 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 86 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004
2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 87 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟ - ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 88 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΓΙΑ ΡΑΔΙΟ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 89 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟ - ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 90 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΓΙΑ ΡΑΔΙΟ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 91 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Νεα ΓΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 92 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1975 - 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ 2006
ΤΕΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 1975 -2006
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 93 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 2008- ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - Νεα ΓΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 94 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 2008- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΝΘΕΤΟ & ΨΗΦΙΑΚΟ)
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 95 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 2008- ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - Νεα ΓΣ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 96 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 2008- ΕΚΛΟΓΕΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΝΘΕΤΟ & ΨΗΦΙΑΚΟ)
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 97 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 2008- ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - Νεα ΓΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 98 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΠΡΑΚΤ ΓΕΝ. ΣΥΝ. 2008- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2011 (ΕΝΘΕΤΟ & ΨΗΦΙΑΚΟ)

Εκδηλωσεις

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, Αντίκα 7, 67100 Ξάνθη
T. +30 254 102 5421 F. +30 254 102 5421

Δημιουργία: Starfish & tariqante